In het jaar des heeren 1776 trekt Onheil oover ’t Veendersdorp Beulacke; In den nacht van 21 op 22 November Breecken ’s lands Dycken en ’T wassen waater der Zuyderzee. In storm ontketend ‘ Overspoeld ’t dorp en syn Mensen; Den noodklok Luidend kan enkel ’t kerkje Weerstand bieden aan ’t Waaters Geweld- Naar ’t schynt syn deKlokken by storm noch immer hoorbaar………

De naam Beulacke stamt af van het dorpje Beulacke, dat vroeger op de huidige plek van het restaurant gelegen was. Tijdens een verschrikkelijke storm in februari van het jaar 1776 brak de Zuiderzee door haar dijken en werd het dorp Beulacke grotendeels verzwolgen. Later, in 1825 herhaalde het drama zich. Toen spoelden de laatste resten van de bouwvallen en de ribben weg. Zelfs heden ten dagen worden op de bodem van “de Beulaker” nog restanten van het oude dorpje gevonden.

Het restaurant en terras ademen de sfeer uit van het verdronken dorp. Afgebrokkelde muren, schots en scheef aangebrachte bouwelementen en wandschilderingen nemen ons mee terug naar die vervlogen tijden.

We wensen u een smakelijk eten en een aangenaam verblijf.

Henry van Benthem